kerst_nieuwjaar

Zalig Nieuwjaar!

CHRISTUS + MANSIONEM + BENEDICAT

20 C + M + B 21

CHRISTUS  +  ZEGENE  +  DIT  +  HUIS

Heer onze God, aan U behoren de tijd en eeuwigheid. Gij zijt de oorsprong van al wat geschapen is. Wij wijden U dit jaar toe. Moge het een jaar van genade zijn. Wees steeds bij ons. Zegen ons leven en onze woning. Geef ons onderlinge liefde en laat ons eens thuis komen bij U in de hemel. Dat vragen wij U door Christus onze Heer.