VennerBert

Uitbreiding pastoraal team

De bisschop benoemde op 19 januari j.l. Bert Venner uit Roermond tot diaken-assistent van ons cluster. Bert werd in 1953 geboren in Roermond, is gehuwd en werd in 1993 diakengewijd. Hij fungeerde als parttime diaken-assistent in Maasniel en Leeuwen (1993-2021), tevens in Asenray (1995-2021). Sinds een paar jaar assisteert hij ook al tijdens de zondagse hoogmissen in de basiliek. Zoals het in de benoemingsbrief heet zal hij in nauw overleg met en onder verantwoordelijkheid van de pastoor “in de Eucharistieviering het Evangelie voorlezen en preken, op het H. Doopsel voorbereiden en het toedienen, de h. Communie uitdelen en aan zieken en stervenden brengen, en bij  afwezigheid van een priester – na verkregen delegatie – assisteren bij een huwelijk en een uitvaart verzorgen; catechese  geven voor jong en oud en aandacht besteden aan het sociale leven en de organisaties van de parochies”. Wij feliciteren hem van harte met zijn nieuwe benoeming die op 1 februari ingaat en voor hem tevens een nieuwe uitdaging inhoudt. Omdat hij sinds een jaar gepensioneerd is, is hij ook breed inzetbaar. U zult hem ongetwijfeld her en daar gaan ontmoeten.