aswoensdag1_0

Aswoensdag (17 februari)

Ook al zullen we we weinig van de Carnaval meekrijgen, de Aswoensdagviering gaat ‘gewoon’ door, ook al mogen er per viering maar maximaal 30 kerkgangers aan deelnemen. Aswoensdag is niet zozeer de de afsluiting van Carnaval als wel het begin van de veertigdaagse voorbereiding op Pasen, vroeger ook wel de ‘Vastentijd’ genoemd. Op deze dag wordt de as gezegend waarmee wij ons tekenen, als teken van ons bereidheid door vasten en versterving te delen in Jezus’ lijden en sterven, om daarmee en daardoor ook deel te krijgen aan de heerlijkheid van zijn verrijzenis en eeuwig leven. Voor degenen die vanwege de Coronabeperkingen niet naar de vieringen kunnen of durven komen stelt het bisdom een speciale gebedskaart te beschikking.

Op Aswoensdag worden er in ons cluster de volgende vieringen gehouden.

08.00 uur: St. Odiliënberg (H. Mis)

17.30 uur: Vlodrop (Woord- en Communiedienst)

18.00 uur: St. Odiliënberg (H. Mis)

18.00 uur: Melick (H. Mis)

19.30 uur: Posterholt (H. Mis)

19.30 uur: Herkenbosch H. Mis