Vastenactie

Vastenactie

Viel de Vastenactie vorig jaar al (gedeeltelijk) in het water, ook dit jaar is duidelijk dat het dit jaar ook niet veel zal worden. En dat terwijl de nood in de derde Wereld hoger is dan ooit. Het feit dat er geen huis-aan-huis-collecte wordt gehouden mag echter geen reden zijn om niets aan de leniging van de nood te hoeven doen. Integendeel. In Vlodrop wordt tijdens de zaterdagavondmis van 6 maart a.s. (17.30 uur) aandacht voor de Vastenactie gevraagd door de Indiase kapelaan Rajan uit Haelen. In Vlodrop ondersteunt men evenals vorig jaar een project in Kottarakonam (India), namelijk de afbouw van de kerk met daarin een multifunctioneel centrum. Bijdragen zijn welkom op bankrek.nr. NL 10 RABO 0154 600 512 t.n.v. parochie H. Martinus Vlodrop o.v.v. project India. In Posterholt ondersteunt men ook hetzelfde project als vorig jaar, een project dat het in diverse landen (onder andere in Zambia, Congo en Bangladesh) mogelijk maakt (beroeps-)onderwijs aan te bieden, lesmateriaal te beschikking te hebben en trainingen te verzorgen die helpen bij het opstarten van een eigen onderneming. Daardoor krijgen meer mensen uitzicht op een baan en inkomen, waardoor ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. In Posterholt staan er niet alleen in collectebussen in de kerk opgesteld, maar kunt U ook een bijdrage overmaken op NL 21 INGB 0003 000 046 t.n.v. Missiesecretariaat Bisdom Roermond o.v.v. Vastenactie. Maar ook al wordt er alleen maar in Vlodrop en Posterholt echt iets georganiseerd, ook parochianen van elders uit de Roerstreek kunnen en mogen meedoen. U kunt zelfs kiezen!

De vastenactie in Vlodrop heeft inmiddels (ondanks de Coronacrisis) ruim 1200 euro opgebracht!