Zandstenen beelden

Apostelbeelden weer terug in St. Odiliënberg

In de zomer van 2018 mochten we twee twaalfde-eeuwse apostelbeelden van het rijksmuseum in bruikleen krijgen. Deze oorspronkelijk uit St. Odiliënberg  afkomstige beelden van de apostelen Johannes en Jacobus werden na de restauratie van de basiliek in de jaren tachtig van de 19e eeuw aan het rijksmuseum verkocht en aldaar tentoongesteld. Na verloop van tijd zijn ze daar echter in het depot terechtgekomen. Na hun terugkeer in 2018 werden de beelden in afwachting van plaatsing de in de basiliek tijdelijk in het HVR-museum tentoongesteld. In september 2019 werden ze voor restauratie en conservering naar ‘Restaura’ in Heerlen overgebracht. Na ruim 140 jaar afwezigheid (1878-2021) zijn sinds ze eind april 2021 weer in terug in de de Berger basiliek. Het heeft de nodige tijd gekost vooraleer we wisten waar en hoe we ze het best in de basiliek konden plaatsen, terwijl ook de Coronacrisis voor de nodige vertraging zorgde. Graag hadden we natuurlijk gezien dat ze vóór de viering van het patroonsfeest van zowel de parochie als de basiliek (8 mei 2021) weer op hun plaats zouden staan, maar dat heeft blijkbaar toch meer in de voeten in de aarde dan aanvankelijk gedacht. Uiteindelijk konden ze op maandagmorgen 17 mei 2021 geplaatst worden. Zie voor mee informatie Roerkerknieuws 63.