Fatimakapel

Meimaandmissen in/bij de Fatimakapel

Ondanks de Coronacrisis en de daarmee samenhangende beperkende maatregelen zullen we de komende meimaand toch weer de draad van Meimaand-missen in en bij de Fatimakapel te Herkenbosch oppakken. Vorig jaar kwamen ze vanwege de Coronapandemie helaas allemaal te vervallen. Zoals de laatste jaren gebruikelijk zullen die worden gehouden op vrijdagavond om 19.00 uur, op 7, 14 21 en 28 mei a.s. Om het aantal kerkgangers toch enigszins te beperken zullen er echter geen Misintenties worden aangenomen.