lege kerk

kerkelijke lockdown Montfort opgeheven

In verband met het besluit van de Nederlandse bisschoppen van 10 oktober 2020 om het maximum aantal kerkgangers per viering weer te verlagen tot 30, werden er in Montfort sinds 25 oktober daaropvolgend geen (reguliere) kerkelijke vieringen meer gehouden. Nadat men op eerste en tweede Paasdag 2021 al bij wijze van uitzondering weer eens een Mis had gehouden, kwam de vraag of dat misschien met Pinksteren ook kon. Tegen die achtergrond, maar ook en vooral op wens van het bisdom, werd eind april besloten vanaf zondag 9 mei a.s. de reguliere (zondag-)vieringen weer te hervatten, zeker nu per 29 april j.l. weer een bezetting van 10 % van het aantal beschikbare aantal plaatsen is toegestaan (in Montfort 75). Daarmee komt er een einde aan een ‘kerkelijk lockdown’ van een halfjaar, nog afgezien van de eerste algehele kerkelijke lockdown die in ons land op 18 maart 2020 begon en met Pinksteren (1 juni) 2020 werd opgeheven.