epitaaf

Restauratie epitaaf St. Odiliënberg

Toen fa. Restaura uit Heerlen medio mei 2021 de apostelbeelden afleverde kon ze per kerende post het epitaaf meenemen dat inmiddels al enkele jaren (sinds de kerkrestauratie van 2015) achter de Mariakapel lag te verkommeren. De steen werd rond 1886 in de kerkvloer vóór het grafaltaar aangebracht, boven het graf waarin naar de mening van pastoor Willemsen (en dr. Glazema) in de 8e eeuw het gebeente van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus (of één van hen) was bijgezet. Na de restauratie van de kerk in 1949-1951 vond de steen een nieuwe plaats buiten de kerk, en wel aan de westzijde, bij de doorgang naar de priorij. Ze liep de nodige schade op bij de aardbeving van 13 april 1992 en tot overmaat van ramp werd bij het daaropvolgende herstel van de basiliek een van de losgeraakte hoeken ervan per abuis met de rest van het puin afgevoerd. Bij verplaatsing van de steen tijdens de laatste restauratie van de basiliek (2015) is de steen ook nog eens gebroken. Desalniettemin hopen we de steen voor het nageslacht te kunnen behouden en na restauratie weer een waardige plek in of bij de basiliek te kunnen geven. Het randschrift luidt: TRES : SANCTI : QUORUM : HOC : QUONDAM : IAC : UERE : SEPULCRO : EXUVIÆ : PRECIBUS : NOBIS : ADSITIS : AB : ALTO. Vertaling: “Moogt gij, drie Heiligen, wier gebeente (relieken) in dit graf vroeger rustte(n), ons met uw gebeden vanuit de hemel bijstaan”.