Odilia2

St. Odiliafeest

Op de derde zondag van juli, dit jaar op de eigenlijke feestdag van St. Odilia zelf (18 juli), vieren wij in St. Odiliënberg weer het jaarlijks St. Odiliafeest met ’s morgens om 9.30 uur een hoogmis en ’s middags een een lof in de basiliek. In St. Odiliënberg vereren wij niet alleen de H. Odilia van Keulen (18 juli), maar ook die van de Elzas (13 december). De H. Odilia wordt bijzonder aangeroepen door mensen die last van de ogen hebben of een oogziekte. Zowel de na de mis als het lof bestaat de mogelijkheid om de zegen met de relikwie van de H. Odilia te ontvangen. Er zijn speciale St. Odilia(-noveen-)kaarsen verkrijgbaar, evenals St. Odiliawater. De afgebeelde kist betreft het zgn. eeuwenoude Odiliaschijn uit Hoei (B) dat na de Franse tijd in het Cisterciënzerinnenklooster Colen bij Kerniel (B) werd bewaard maar vorig jaar een nieuwe plek vond in de parochiekerk van Borgloon (B).