ChristusKoningPostert

nieuwe plek voor Posterse Christus Koning

In het kader van de reconstructie van de Hoofdstraat (en de parkeerplaats naast de kerk) werd de Posterse Christus Koning op donderdag 10 juni 2021 van zijn sokkel gelicht om op dinsdag 10 juli daaropvolgend naar zijn nieuwe plek te verhuizen: namelijk naar de andere kant van de kerk, nabij de Vurensteeg.

Dit bijzondere beeld werd in 1934 (na de instelling van het Christus Koningfeest door paus Pius XI in 1925) door de katholieke mijnwerkers aan de gemeenschap geschonken. Niet zozeer bijzonder omdat de handen al jarenlang ontbreken, als wel omdat het een zittende Christus Koning betreft. Een ander voorbeeld van een zittende Christus Koning is in Sibbe te vinden. Het Posterse Christus-Koning-beeld (dus geen H. Hartbeeld zoals ook wel een gedacht wordt) is uitgevoerd in de strenge stijl van de Beuroner Schule.