Watersnood2

Hoogwater – St. Odiliavloed 2021

Als je het vergelijkt met wat er in Duitsland en België aan de hand was, stelde het bij ons gelukkig niet zo veel voor. Dat neemt niet weg dat het wassende water ook bij ons voor veel overlast zorgde. De jaarlijkse Odiliaviering in St. Odiliënberg op de derde zondag van juli viel bijna letterlijk in het water. De materiële schade viel mee, zoals te verwachten liep de kelder van de pastorie in Berg onder, maar wat niet voorzien was dat de kloosterbibliotheek van priorij Thabor met kwelwater onderliep. Mede dankzij de inzet van  de brandweer en vele vrijwilligers bleef de schade aan boeken beperkt. Zie voor een reportage van de reddingsoperatie deze link. Dank aan allen die hebben meegeholpen ons erfgoed voor groter schade te bewaren! Zie voor een kort verslag van de gebeurtenissen van 14 tot en met 18 juli 2021: Roerkerknieuws 73 (inleiding).