vPol

Pro Ecclesia & Pontifice

Tijdens de kerkbestuursvergadering in Montfort op donderdagavond 5 augustus j.l. mocht Lambert van Pol (1950) uit handen van pastoor L’Ortye de kerkelijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ ontvangen, dit in verband met zijn vele verdiensten voor de kerk en parochie aldaar. Al bijna 40 jaar zorgt hij jaarlijks voor het opzetten van de kerststal in de kerk en voor het versieren van de kerk in aanloop naar kerstmis. Verder is hij al meer dan 40 jaar lid van het kerkkoor en daarnaast ook nog eens 25 jaar kerkmeester. Vanwege de coronacrisis liep de uitreiking de nodige vertraging op; de onderscheiding is al eind 2019 aangevraagd, de oorkonde dateert van 20 april 2020, terwijl de bijbehorende versierselen al sinds afgelopen najaar binnen zijn.

Lambert, namens ons allen van harte proficiat en dank voor zoveel jaren trouwe inzet en dienstbaarheid!