herbestemming St. Andreaskerk

Het is geen geheim dat de Melicker St. Andreasparochie al jarenlang rode cijfers schrijft, en ook dat de kerk al een poosje in de verkoop staat. Vorige heeft zich een serieuze koper gemeld die er wel iets in ziet om de plaatselijke St. Andreaskerk (grotendeels) te herbestemmen. Als parochie zullen we echter een gedeelte behouden zodat het voortbestaan van het kerkelijk leven (en daarmee samenhangend ook de parochie) gewaarborgd blijft. Momenteel liggen de plannen bij de gemeente, waarna ook het bisdom er nog iets van moet vinden. Als er groen licht komt zal ook het proces tot ‘onttrekking aan de eredienst’ in gang worden gezet. Zie ook Roerkerknieuws 74.