800px-vlodrop_(roerdalen)_wegkruis_kerkbergweg

Kruisen & Kapellen van Monumentenlijst geschrapt

De gemeente heeft ons begin juli 2021 laten weten dat ze voornemen is alle kruisen en kapellen in zijn geheel van de gemeentelijke monumentenlijst te verwijderen. Ze zouden niet “de ingrediënten bevatten die thuishoren op een te beschermen lijst van gebouwen en objecten” resp. “in de meeste gevallen de beschermde status van monument niet nodig (hebben) om in stand te blijven”. Dat geldt ook voor het funerair erfgoed op onze parochiële kerkhoven. Niet alleen wij als parochies zijn daar tegen in het verweer gekomen, ook Stichting Kerkberg Melick, Stichting Funerair Erfgoed Limburg, Stichting voor Funerair Erfgoed Terebinth en Stichting Kruisen en Kapellen Limburg. Zie ook onze berichtgeving in Roerkerknieuws 74.