OrgelRestauratie

Restauratie basiliekorgel

Eind augustus is een begin gemaakt met de restauratie het in 1983 door fa. Vermeulen uit Weert  gebouwde orgel van de basiliek (twee manualen met pedaal, 20 sprekende registers). Dat zou aanvankelijk afgelopen voorjaar gebeurd zijn, maar de coronacrisis gooide roet in de planning van de orgelbouwer.

Het betreft het zesde orgel in de basiliek. Er ging een lange voorbereiding aan vooraf, er werd aan fondsenwerving gedaan (er werd een pijpenadoptieplan gelanceerd en een benefietconcert gehouden door fanfare St. Wiro). In de de maand mei werd het (unit-)orgeltje op het oksaal gedemonteerd en opgeruimd. Het heeft zijn taak volbracht, vooral toen er nog veelvuldig op het oksaal werd gezongen, en was rijp voor de sloop.

Inmiddels zijn al heel wat pijpen uit het orgel verwijderd, vooral om de door tinpest aangetaste conducten te kunnen verwijderen en te vervangen. Ook is de monumentale orgelkas door vrijwilligers gereinigd. Op 10 oktober kon het orgel weer ter begeleiding van de samenzang bespeeld worden.