vormsel1

Vormsel 2021

In overleg met de vormheer die dit jaar voor ons dekenaat is aangewezen, vicaris Vincent Goulmy, wordt de clusterbrede vormselviering dit jaar op vrijdag 19 november a.s. om 19.00 uur in Melick en om 20.00 uur Herkenbosch gehouden. De ouderavond werd  op dinsdag 14 september j.l. gehouden. Inmiddels zijn op verschillende locaties  de voorbereidingslessen gestart. Er zijn 40 vormelingen (excl. Montfort) aangemeld. De eerder geplande geloofsverdiepingsavond voor de ouders van zowel de communicantjes als de vormelingen op 9 november is vanwege de verscherpte Coronamaatregelen afgelast. Op zondagmiddag 14 november was er om 14.00 uur in de Berger basiliek een voorbereidende viering. In Montfort staat op 21 april 2022 nog een aparte vormselviering in de planning. Vanwege het toenemend aantal Coronabesmettingen en de daarmee gepaard gaande beperkende maatregelen werd de vormselviering (evenals vorig jaar) te elfder uren in tweeën gesplist; vanwege verplichte quarantaine  moest één kwart van de vormelingen (met name uit Herkenbosch) verstek laten gaan.