OrgelRestauratie

Restauratie basiliekorgel afgerond

Vlak vóór kerstmis 2021 werd de restauratie van het basiliekorgel afgerond. Eind augustus werd een begin gemaakt met de restauratie het in 1983 door fa. Vermeulen uit Weert  gebouwde orgel van de basiliek (twee manualen met pedaal, 20 sprekende registers). Dat zou aanvankelijk afgelopen voorjaar gebeurd zijn, maar de coronacrisis gooide roet in de planning van de orgelbouwer. Met name werd de door tinpest aangetaste conducten verwijderd en vervangen. Op 10 oktober kon het orgel alweer ter begeleiding van de (samen-)zang bespeeld worden. Toch duurde het nog een hele tijd voordat alle pijpen weer op hun plaats stonden en alle registers gebruikt konden worden.

Het betreft het zesde orgel in de basiliek. Er ging een lange voorbereiding aan vooraf, er werd aan fondsenwerving gedaan (er werd een pijpenadoptieplan gelanceerd en een benefietconcert gehouden door fanfare St. Wiro). In de de maand mei werd het (unit-)orgeltje op het oksaal gedemonteerd en opgeruimd. Het heeft zijn taak volbracht, vooral toen er nog veelvuldig op het oksaal werd gezongen, en was rijp voor de sloop.

De kosten bedroegen ruim 10.000 euro en werden grotendeels betaald door het inmiddels opgeheven St. Otgeruskoor, waarvoor dank.