herbestemming St. Andreaskerk

Het is geen geheim dat de Melicker St. Andreasparochie al jarenlang rode cijfers schrijft, en ook dat de kerk al een poosje in de verkoop staat. In 2020 meldde zich een serieuze koper die er wel iets in ziet om de plaatselijke St. Andreaskerk te herbestemmen. Dat wil zeggen: grotendeels. Want als parochie willen we graag een gedeelte behouden zodat het voortbestaan van het kerkelijk leven (en daarmee samenhangend ook de parochie) gewaarborgd blijft. Begin 2021 werd inzake de verkoop en herbestemming van de kerk een intentieverklaring getekend, dat voor de projectontwikkelaar de basis vormde om te kijken in hoeverre het plan om de kerk grotendeels tot appartementen om te vormen kans van slagen had. In de zomer van 2021 werden de door de  Thallia Groep uit Weert ontwikkelde plannen bij de gemeente ingediend. Zie  Roerkerknieuws 74. Daarna bleef het lange tijd stil.

In haar vergadering van 10 februari 2022 ging de gemeenteraad met die plannen akkoord. Dat betekent dat de projectontwikkelaar nu over wil gaan tot daadwerkelijke aankoop van de kerk. Daarvoor is echter toestemming van het bisdom nodig. Zie Roerkerknieuws 100.

In het kader van de onttrekking van de kerk aan de eredienst wordt op dinsdagavond 15 maart a.s. om 19.00 uur in de kerk zelf voor belangstellenden en belanghebbenden een hoorzitting gehouden.