800px-vlodrop_(roerdalen)_wegkruis_kerkbergweg

Kruisen & Kapellen op monumentenlijst gehandhaafd

De gemeente liet ons begin juli 2021 laten weten dat ze voornemen was alle kruisen en kapellen in zijn geheel van de gemeentelijke monumentenlijst te verwijderen. Ze zouden niet “de ingrediënten bevatten die thuishoren op een te beschermen lijst van gebouwen en objecten” resp. “in de meeste gevallen de beschermde status van monument niet nodig (hebben) om in stand te blijven”. Dat geldt ook voor het funerair erfgoed op onze parochiële kerkhoven. Niet alleen wij als parochies zijn daar tegen in het verweer gekomen, ook Stichting Kerkberg Melick, Stichting Funerair Erfgoed Limburg, Stichting voor Funerair Erfgoed Terebinth en Stichting Kruisen en Kapellen Limburg. Dat heeft er eind 2021 in geresulteerd dat alle voorgedragen objecten van de gemeentelijke monumentenlijst worden verwijderd, behalve de kruisen, kapellen en grafmonumenten. Op 24 maart j.l. werd dat ook officieel bevestigd. Onze strijd is dus niets voor niets geweest.

Zie ook onze berichtgeving in Roerkerknieuws 74 en Roerkerknieuws 96.