kerkmuziek

Roer-kerkmuziek

Op zondag 15 mei a.s. zal het kerkkoor uit Höngen/Selfkant (D) de hoogmis van 9.30 uur in de Berger basiliek opluisteren. Dit wordt door het gecombineerd met een rondleiding in de basiliek en een bezoek aan het heemkundemuseum.

Op de eerste zondag van mei (toevallig ook zondag 1 mei, de 3e zondag van Pasen) zal onze eigen Gregoriaanse clusterschola weer van zich laten horen. Deze schola verzorgt tijdens de hoogmis van 9.30 uur in Herkenbosch de vaste en wisselende liturgische gezangen. Voor meer informatie over onze Gregoriaanse clusterschola kan men terecht bij Pie Heemels uit Herkenbosch, tel. 533 214.

Op zondag 24 april j.l. (2e zondag van Pasen, Beloken Pasen, Barmhartigheidszondag) werd de hoogmis van 9.30 uur in de basiliek opgeluisterd door de Schola Cantorum van het Ward-Instituut o.l.v. Cyriel Tonnaer. Deze medewerking, financieel mede mogelijk gemaakt door de Mr. Paul de Gruyterstichting, stond aanvankelijk voor de eerste zondag van de advent gepland (28 november j.l.), maar kon toen vanwege de coronasituatie niet doorgaan (zie Roerkerknieuws 86).

Tot en met september zal er elke eerste zondag van de maand van 16.00 uur tot 16.45 (concertante) muziek vóór de (gezongen) Vespers ten gehore worden gebracht, en wel door het Consortium Basilica en een projectgroep. Dit project wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Roerdalen, het kerkbestuur en de zusters van Priorij Thabor. Voor meer informatie kan men terecht bij Gerard Sars uit St. Odiliënberg, tel. 537 765.