Heiligdomsvaart2022

Heiligdomsvaart Susteren

Op zondagmiddag 4 september j.l. was ook een delegatie uit St. Odiliënberg vertegenwoordigd  in de reliekenstoet die in het kader van de (vanwege de coronacrisis een jaar uitgestelde) heiligdomsvaart in Susteren werd gehouden. “Naast het tonen van de relieken van de plaatselijke heiligen in de kerk, is ook het ronddragen van de relieken in een religieuze stoet een oude traditie tijdens de heiligdomsvaart”, aldus het bij die gelegenheid verspreidde informatiefoldertje. “In vroeger tijden had de stoet een puur religieus karakter. Vanaf de heiligdomsvaart in 1951 werd de reliekenstoet in Susteren meer en meer geplaatst in een historisch en artistiek kader”. Het onderdeel ‘pelgrimage en reliekentoning’ werd aangevoerd door St. Odiliënberg met reliekhouders van de abdis H. Odilia van de Elzas en de H. Odilia van Keulen; reliekarmen met relikwieën van de Utrechtse bisschoppen Gregorius en Albericus (opvolgers Willibrord en Bonifatius), de Maastrichtse bisschoppen Monulphus en Gondulphus en het reliekschrijn met relieken van onze eigen kerkpatronen, de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus. Ook werd de maquette van de Berger basiliek meegedragen.