GoddelijkeBarmhartigheid1

Barmhartigheidszondag 2023

De tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen) geldt sinds het heilig jaar 2000 ook als Barmhartigheidszondag. De devotie tot de goddelijke Barmhartigheid kreeg dankzij de Poolse heilige Maria Faustina Kowalska (1905-1938) een grote impuls. Het was de (Poolse) paus Johannes Paulus II (1920-2005) die de tweede zondag van Pasen aanwees als de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Op deze zondag staat de de barmhartigheid centraal, waarmee God in zijn goedheid zijn eniggeboren Zoon als Verlosser heeft geschonken, opdat, door het paasmysterie van zijn Zoon Jezus Christus, de mensheid het eeuwig leven kan verwerven en opdat zijn aangenomen kinderen, door het ontvangen van zijn barmhartigheid, zijn lof verkondigen tot aan het uiteinde der aarde.

In dit kader wordt op 16 april a.s. om 15.00 uur in de Berger basiliek een speciaal aanbiddingsuur gehouden.