Vormsel_5

Vormsel 2023

Dit jaar staat de clusterbrede Vormselviering gepland op vrijdagavond 24 november 2023 om 19.00 uur in de St. Matthiaskerk van Posterholt. Vormheer dit jaar is onze vicaris-generaal H. Quaedvlieg. De voorbereiding begint na de ouderavond die vlak na de zomervakantie wordt gehouden. Hoewel de viering clusterbreed is vindt de voorbereiding van de kinderen op locatie plaats, d.w.z. in de verschillende parochies.

De voorbereidende ouderavond is op donderdagavond 7 september a.s. om 19.30 uur in het KA-huis in Posterholt (Hoofdstraat 68). Bij deze de link naar het aanmeldingsformulier.