Diaconie

Zieken en invaliden thuis
Voor zieken en invaliden zijn er in onze parochie een aantal bijzondere faciliteiten. Maandelijks wordt de ziekencommunie rondgebracht en bij het huisbezoek hebben zieken en gehandicapten voorrang. Een probleem is echter dat de pastoor vaak niet op de hoogte is van het feit, dat iemand ziek is.  Indien de zieke er prijs op stelt dat de pastoor hem of haar bezoekt, laat dit dan even weten via het parochiebureau.

Het ziekenhuis en de verpleegklinieken
Een diaconale taak is het bezoeken van zieken. Parochianen die in het ziekenhuis van Roermond of in een tehuis elders zijn opgenomen en een bezoek namens de parochie op prijs stellen, kunnen dit kenbaar maken bij het parochiebureau. Het is tegenwoordig niet meer zo dat de parochiepriesters wekelijks alle zieken bezoeken. Dit is eenvoudigweg niet meer mogelijk. Daarnaast ontvangen parochies geen gegevens meer van bijvoorbeeld een verblijf in een verpleeghuis. Vandaar dat wij aan de familie willen vragen om zelf even kenbaar te maken bij het parochiebureau wat er aan de hand is.

De Kerk rond het overlijden
Het overlijden van een familielid of goede bekende veroorzaakt een emotionele schok bij de nabestaanden. Een definitief afscheid raakt ons tot in de wortel van ons bestaan. Uiteraard wil Christus ook in deze moeilijke situaties dichtbij zijn, en wel door Zijn Kerk.

Wanneer iemand thuis sterft verdient het aanbeveling de pastoor te waarschuwen. Hij spreekt samen met de aanwezigen de afscheidsbeden en zegent het lichaam van de overledene.

Vaak zal direct de uitvaartondernemer worden gewaarschuwd, voor het maken van nadere afspraken inzake opbaren en uitvaart. Het kan de wens van de familie zijn, om de overledene nog enige tijd thuis te houden om in alle rust afscheid te kunnen nemen, dan wel om de overledene thuis op te baren, zoals vroeger gebruikelijk was. Dit geeft de mogelijkheid van een zeer persoonlijk afscheid nemen voor familie en bekenden.

Door de uitvaartondernemer moet contact met de pastoor worden opgenomen inzake datum en tijdstip van de avondwake en uitvaartmis. (Meer informatie over de avondwake kunt u vinden bij Vrijwilliger/Avondwake).

Het is een goed gebruik bij het laatste afscheid van een overledene, de Eucharistie te vieren. Een Eucharistieviering bij een overlijden is een teken van hoop en vertrouwen voor de toekomst. Aan het eind van de uitvaartviering is het laatste afscheid (absoute) in de kerk en daarna wordt de overledene begraven of gecremeerd. Zowel begraven als cremeren is tegenwoordig door de Kerk toegestaan, hoewel er nog een lichte voorkeur bestaat voor begraven, vanwege de symbolisch waarde: we leggen een lichaam van een overledene in de aarde.
Avondwake zie:

M.O.V. groep: missie, ontwikkelingswerk en verkeer
Het is de wezenlijke taak van de kerk, het is zelfs haar plicht, een missionaire Kerk te zijn in opdracht van haar Stichter, Jezus Christus. Het Evangelie te verkondigen aan alle mensen is haar opdracht. De Kerk door Christus gezonden om de liefde van God aan alle mensen en volkeren te openbaren en mee te delen is zich ervan bewust, dat haar nog een geweldige missiearbeid wacht. Daarom is het van groot belang dat men in een parochie  zich bewust is van die zending en in het voetspoor gaat staan van Jezus Christus, door in woord en daad te getuigen van het Evangelie.

In onze parochie is er een missiewerkgroep die grote acties als Memisa, Miva, Week van de Nederlandse Missionarissen en de vastenactie mee ondersteunt en organiseert.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com