Kerkfinanciën

Het in stand houden van een parochie kost veel geld. Denk hierbij aan de exploitatielasten van het kerkgebouw en het parochiebureau. Ook de personeelskosten (salaris, sociale lasten etc.) van de parochiepriester, organist-dirigent e.d. komen voor rekening van de parochie.

Naast de gebruikelijke collecten tijdens de kerkdiensten en de extra schaalcollecte voor het onderhoud van de eigen kerk is de kerkbijdrage (ook wel gezinsbijdrage genoemd) een van de voornaamste bronnen van inkomsten voor de parochie. Zonder deze kerkbijdragen zou de parochie financieel niet kunnen rondkomen. Jaarlijks wordt in de maand januari bijzondere aandacht voor de kerkfinanciën gevraagd via de landelijks actie kerkbalans. Het kerkbestuur heeft de minimale kerkbijdrage vastgesteld op € 100 per jaar.

Wist u dat

  • -De kerkbijdrage (onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting
  • -Bij voldoende kerkbijdrage geen bijdrage verschuldigd is voor rouw- en trouwdiensten

Hoe kunt u de betaling van de kerkbijdrage regelen?

Uiteraard kunt u zelf periodiek een bedrag aan kerkbijdrage overmaken. Ook bestaat de mogelijkheid om via de bank of de postbank een automatische periodieke betaling te laten uitvoeren. Daarvoor moet u zelf aan uw bank of postbank een opdracht afgeven. Het parochiebureau is altijd bereid om indien gewenst u hierbij behulpzaam te zijn.

RSIN-nummer

Bij het aangaan van een periodieke schenking dient u het zogenaamde RSIN-nummer in te vullen. Dit nummer is: 258247. Voor verdere informatie zie:

Landelijke ANBI-site

Bankrekeningnummers kerkbijdrage

Bankrekening: NL40RABO0133000400 en NL54INGB0001054893
Giften ten behoeve van de kerk zijn ook welkom op deze banknummers.

Tarieven voor Kerkelijke diensten vanaf 1 Januari 2017

De gezamenlijke kerkbesturen van de Parochiecluster Roerstreek hebben besloten de tarieven voor de Kerkelijke Diensten zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Hierbij geldt het advies van het Bisdom Roermond als uitgangspunt. In dit kader heeft het Kerkbestuur besloten met ingang van 1 januari 2017 de volgende tarieven te hanteren:

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)

€ 10,-

Eucharistieviering op zondag 

€ 25,-

Jubileumdiensten die niet tijdens de   reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden

€ 250,-

Begrafenismis (rouwgeld)

€ 400,-

Huwelijksmis (trouwgeld)

€ 400,-

Bijdrage voor begeleiding naar   crematorium, dan wel een andere begraafplaats buiten Roerdalen na een   voorafgaande kerkdienst

€ 50,-

Bijdrage voor een avondwake zonder   navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst)

€ 400,-

Bijdrage   voor een avondwake bij een navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk

€ 50,-

Bijdrage H. Doopsel, 1e H.   Communie en H. Vormsel, per sacrament

€ 25,-

   

Gestichte jaardienst:

 

(looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20   jaar)

 

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)

 

5 jaar

€ 50,-

10 jaar

€ 100,-

20 jaar

€ 200,-

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag 

 

5 jaar

€ 125,-

10 jaar

€ 250,-

20 jaar

€ 500,-

Mensen, die langer dan 1 jaar samenwonen of financieel zelfstandig zijn vormen een economische eenheid en kunnen geen beroep doen op de bijdrage van de ouders.

Op de bijdrage voor rouw-, trouw- en jubileumdiensten, de begeleiding naar crematoria na voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder of met navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk, wordt de kerkbijdrage die in de vier kalenderjaren voorafgaand aan de betreffende kerkdienst is betaald, in de huidige of in een vorige parochie (zelf aan te tonen door de aanvrager), in mindering gebracht.

De bijdrage voor jubileumdiensten wordt niet gevraagd aan verenigingen die met regelmaat terugkerend, op vrijwillige basis (zonder betaling), een bijdrage leveren aan de opluistering van kerkelijke gebeurtenissen.

Voor regelmatig jaarlijks terugkerende H. Missen buiten het reguliere stramien, zoals Carnavalsmis, Andreasviering,wordt geen bijdrage gevraagd.

De minimumbijdrage kerkbijdrage is voor 2017 vastgesteld op € 100,--.

Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.

De bijdrage voor bovenvermelde sacramenten wordt niet gevraagd aan parochianen die in het voorafgaande jaar hebben deelgenomen aan de gezinsbijdrage met een minimumbedrag van de toen geldende minimum kerkbijdrage.

NB, deze bijdrage is voor de parochie en staat los van een eventuele bijdrage die wordt gevraagd ter compensatie van kosten voor boekjes, versiering van de kerk, etc.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com