Geschiedenis

Van hulp-kerkje tot zelfstandige parochie

Kerkelijk behoorde Posterholt vroeger tot de parochie Vlodrop die toen deel uitmaakte van het dekenaat Wassenberg; één van de dekenaten van het bisdom Luik. Vast staat dat er in 1491 in Posterholt al een kleine kapel of hulp-kerkje bestond waar van tijd tot tijd de H.Mis werd gelezen.In 1559 werd het (oude) bisdom Roermond opgericht en behoorden Vlodrop en Posterholt tot het dekenaat Montfort. In de Napoleontische tijd - in het jaar 1801 - werd het bisdom Roermond opgeheven en gingen Vlodrop en Posterholt weer tot het bisdom Luik behoren. Op 1 december 1803 werd Posterholt door de Luikse bisschom Mgr. Zaepfell tot zelfstandige parochie verheven. De eerste pastoor was Renier Jacobus Heijthuysen

Parochiepatroon

De oude kapel was vermoedelijk toegewijd aan de H. Matthias. Toen de parochie in 1803 zelfstandigheid kreeg, werd de H. Matthias de patroonheilige. De naam is afgeleid van Mattathias = "Geschenk van God". Hij was degene die volgens de bijbel de plaats van Judas Iskariot als apostel innam en wiens aanwijzing door het lot wordt beschreven in Hand. 1:21-26. Er bestaan verschillende legendes over het leven van Matthias. Hij zou in Palestina zijn begraven. Daar trof keizerin Helena (255-300), de moeder van keizer Constantijn, zijn relieken aan, toen zij op zoek was naar het kruis waar Jezus aan gestorven was. Op haar bevel zouden ze naar haar geboortestad Trier zijn overgebracht. Daar werden zijn heilige overblijfselen in 1127 herontdekt. Ze kregen een plaats in de Euchariuskerk van de benedictijnen in Trier; sindsdien Matthiaskerk . Van hieruit heeft zich de verering vooral in West Duitsland verspreid. In 1844 kreeg de kerk van Posterholt een relikwie van de H. Matthias. De kerk bezit ook een 17e eeuws beeld van de heilige. In 1997 werd in een van de zijportalen een glas in loodraam aangebracht met een afbeelding van de H. Matthias en de H. Cornelius. Zijn feestdag wordt gevierd op 14 mei (vroeger op 24 februari).

Vier kerken

Van de oude kapel mogen wij ons geen al te grootse voorstelling maken. Er bestaat een in de grote lijn betrouwbare afbeelding uit 1623 van een zekere Philipe Taisne. Deze kapel werd in 1772 afgebroken en vervangen door een ruimere kerk. Ook die was nog zeer eenvoudig en sober. In 1836 werd ze oostwaarts verlengd. Het schip van deze kerk had toen een lengte van ca 24 meter en een breedte van 8 meter. De toren, waarin twee kleine iot 1717 en 1800 daterende klokjes hingen, had met inbegrip van spits en kruis een hoogte van 18½ meter. In 1843 werden aan weerszijde van de toren een ingangsportaal en een doopkapel aangebouwd.

In 1878 werd een geheel nieuwe kerk gebouwd in neo-gotische stijl naar een ontwerp van architect Joannes Kayser. Dit gebeurde onder het pastoraat van Eduard van Boom. Het was een driebeukige kruiskerk. Waar het langschip en het dwarsschip elkaar kruisten, stonden in de hoeken zwaardere pilaren (vieringspijlers) die een achthoekige koepel droegen. Daarboven verhief zich de vieringstoren tot op een hoogte van 56 meter, aan de basis geflankeerd door vier kleine hoekspitsen.
In 1926 werden schip en priesterkoor met 10 meter verlengd, er werden kapellen aangebouwd en onder het nieuwe gedeelte werd ruimte gevonden voor een bibliotheek en een jeugdpatronaat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden op 18 december 1942 drie van de vier klokken door de Duitse bezetter gevorderd. Op 24 januari 1945 werd de toren door de Duitsers opgeblazen. De kerk was zodanig vernield dat ze na de oorlog niet meer gerestaureerd kon worden. Op een andere plaats werd een nieuwe kerk gebouwd naar een ontwerp van de architect Fritz Peutz. Het werd een kloeke mergelkerk met neo-romaanse elementen en een geheel eigen karakter. Ze werd op 16 december 1951 ingewijd en feestelijk in gebruik genomen. De toren kwam eerst in 1961 tot stand.
Bronnen
Voor een meer uitgebreide parochiegeschiedenis wordt verwezen naar het in 1997 verschenen boek 850 Jaor Postert. alsmede naar een aantal artikelen die zijn verschenen in de jaarboeken van de Heemkundevereniging Roerstreek, Kerkplein 10, Sint Odiliënberg. Tel. 532895.Het oude archief van de parochie is gedeponeerd in de archiefbewaarplaats van de gemeente Roermond, Swalmerstraat 12. Het archief is aldaar voor iedereen kosteloos te raadplegen.
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com