Voor de komende tijd is de toegankelijkheid voor de H.Missen naar 100 personen opgeschaald.
In de basiliek kunnen met inachtneming van de 1,5 meter maatregel 100 personen plaats nemen.
Wij verzoeken u de gemarkeerde plaatsen in te nemen. Dank u.
 
Zondag  2 augustus: Achttiende zondag door het jaar.
09.30 uur: beperkt toegankelijke Mis:  voor de eenheid van de Kerk.
09.30 uur: beperkt toegankelijke Mis (Herkenbosch)
11.15 uur: beperkt toegankelijke Mis (Melick)
17.00 uur: Gezongen Vespers in de Basiliek.
Maandag 3 augustus:
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis: ter intentie van alle kerkelijke ambtsdragers; 
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis (Posterholt)
Dinsdag 4 augustus: Gedachtenis van de H.Johannes Maria Vianney (pastoor van Ars) priester.
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis: voor de weldoeners van de Priorij.
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis (Herkenbosch)
Woensdag 5 augustus: Gedachtenis van de Kerkwijding van de Basiliek Maria de Meerdere.
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis:  om nieuwe roepingen voor onze kerk;
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis: voor de overleden weldoeners van de parochie. 
Donderdag 6 augustus: Feest van de Gedaanteverandering van de Heer.
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis: voor de intenties van onze parochie; 
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis (Melick)
Vrijdag 7 augustus: Eerste vrijdag van de maand.
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis: Tot Eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus; voor Sef Strous.
Zaterdag 8 augustus: Gedachtenis van de H. Dominicus, priester.
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis:  Tot Eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria
19.00 uur: beperkt toegankelijke mis (Posterholt)
 
Zondag 9 augustus: Negentiende zondag door het jaar.
09.30 uur: beperkt toegankelijke Mis:  gest.jaardienst voor Lies van der Vorst;  jaardienst voor Wiel Hendriks, voor overleden ouders Hendriks-Jansen en overleden familie;
09.30 uur: beperkt toegankelijke Mis (Herkenbosch)
11.15 uur: beperkt toegankelijke Mis (Melick)
17.00 uur: Gezongen Vespers in de Basiliek.
Maandag 10 augustus: Feest van de H. Laurentius, diaken en martelaar.
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis: om eenheid onder de christenen; 
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis (Posterholt)
Dinsdag 11 augustus: Gedachtenis van de H. Clara, maagd.
8.00 uur: beperkt toegankelijke Mis: om vrede in onze wereld;
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis (Herkenbosch)
Woensdag 12 augustus: 
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis: om een nieuw elan voor onze parochies;
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis:  om verdraagzaamheid tussen mensen en volkeren;
Donderdag 13 augustus:
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis: om meer eerbied en respect voor de eigenheid van de ander;  
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis (Melick)
Vrijdag 14 augustus:Gedachtenis van de H.Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar.
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis: Tot Eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus;
Zaterdag 15 augustus: Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.
09.30 uur: beperkt toegankelijke Mis: Tot Eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria
19.00 uur: beperkt toegankelijke mis (Posterholt)
 
Zondag 16 augustus: Twintigste zondag door het jaar.
09.30 uur: beperkt toegankelijke Mis:  om een eerlijke verdeling van al wat onze aarde voortbrengt;
09.30 uur: beperkt toegankelijke Mis (Herkenbosch)
11.15 uur: beperkt toegankelijke Mis (Melick)
17.00 uur: Gezongen Vespers in de Basiliek.
Maandag: 17 augustus: 
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis: om verzoening tussen mensen en volkeren; 
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis (Posterholt)
Dinsdag 18 augustus:   
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis: om de eerste levensbehoeften voor allen die onder armoede gebukt gaan;
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis (Herkenbosch)
Woensdag 19 augustus: 
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis: voor José Heesen-Spoor;;
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis: gest.jaardienst voor overleden echtpaar Reijnders-Naus; 
Donderdag 20 augustus: Gedachtenis van de H. Bernardus, abt en kerkleraar.
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis: om herstel van verbroken relaties;  
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis (Melick)
Vrijdag 21 augustus: Gedachtenis van de H. Pius X, paus.
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis : Tot Eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus;
Zaterdag 22 augustus: Gedachtenis van de H. Maagd Maria, koningin.
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis: Tot Eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria
19.00 uur: beperkt toegankelijke mis (Posterholt)
 
Zondag 23 augustus: Eenentwintigste zondag door het jaar.
09.30 uur: beperkt toegankelijke Mis: gest.jaardienst voor Jam Peters;  jaardienst en tevens voor haar verjaardag voor Corrie Hendriks-Franssen;
09.30 uur: beperkt toegankelijke Mis (Herkenbosch)
11.15 uur: beperkt toegankelijke Mis (Melick)
17.00 uur: Gezongen Vespers in de Basiliek.
Maandag 24 augustus: Feest van de H. Bartholomeus, apostel.
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis: om roepingen tot het priesterschap en het diaconaat; 
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis (Posterholt)
Dinsdag 25 augustus:
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis: om roepingen tot het religieuze en Godgewijde leven;
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis (Herkenbosch)
Woensdag 26 augustus:
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis: voor allen die zich op hun wijding voorbereiden;
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis: voor allen die zich op hun professie voorbereiden; 
Donderdag 27 augustus: Gedachtenis van de H. Monica.
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis: om een veilig thuis voor alle vluchtelingen en ontheemden;
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis (Melick)
Vrijdag 28 augustus: Gedachtenis van de H. Augustinus, bisschop en kerkleraar
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis: Tot Eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus;
Zaterdag  29 augustus: Gedachtenis van de Marteldood van de H. Johannes de Doper.
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis: Tot Eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria
19.00 uur: beperkt toegankelijke mis (Posterholt)
Zondag 30 augustus: Tweeentwintigste zondag door het jaar.
09.30 uur: beperkt toegankelijke Mis: gest.jaardienst voor Sjra en Trui Meuwissen-Knoben;
09.30 uur: beperkt toegankelijke Mis (Herkenbosch)
11.15 uur: beperkt toegankelijke Mis (Melick)
17.00 uur: Gezongen Vespers in de Basiliek.
Zondag  26 juli: Zeventiende zondag door het jaar.
09.30 uur: beperkt toegankelijke Mis: gest. jaardienst voor Yvonne Wackers-Buijs;
gest.jaardienst voor Gerard Wolters;  voor Sjaak Dohmen;
09.30 uur: beperkt toegankelijke Mis (Herkenbosch)
11.15 uur: beperkt toegankelijke Mis (Melick)
17.00 uur: Gezongen Vespers in de Basiliek.
Maandag 27 juli:
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis 
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis (Posterholt)
Dinsdag 28 juli:  
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis (Herkenbosch)
Woensdag  29 juli:  Gedachtenis van de H.Martha.
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis;
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis; 
Donderdag  30 juli: Gedachtenis van de H.Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar.
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis 
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis (Melick)
Vrijdag 31 juli: Gedachtenis van de H.Ignatius van Loyola, priester.
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis Tot Eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus;
Zaterdag  1 augustus: Gedachtenis van de H.Alfonsus Maria de 'Liguori, bisschop en kerkleraar.
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis Tot Eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria
19.00 uur: beperkt toegankelijke mis (Posterholt)
Zondag  2 augustus: Achttiende zondag door het jaar.
09.30 uur: beperkt toegankelijke Mis:
09.30 uur: beperkt toegankelijke Mis (Herkenbosch)
11.15 uur: beperkt toegankelijke Mis (Melick)
17.00 uur: Gezongen Vespers in de Basiliek.
Zondag  19 juli: Zestiende zondag door het jaar. Odiliazondag.
09.30 uur: beperkt toegankelijke Mis (maximaal 100 personen):  jaardienst voor Tonny Sillen-Francort;
Op deze zondag zijn er verschillende gebedsoefeningen. In de volgende Roerecho wordt het programma opgenomen.
09.30 uur: beperkt toegankelijke Mis (Herkenbosch)
11.15 uur: beperkt toegankelijke Mis (Melick)
15.00 uur: Plechtig Odilialof m et ziekenzegening.
17.00 uur: Plechtige Vespers in de basiliek
Maandag 20 juli:  Gedachtenis van de H.Apollinaris, bisschop en martelaar.
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis 
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis (Posterholt)
Dinsdag 21 juli:  
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis (Herkenbosch)
Woensdag  22 juli:  Gedachtenis van de H.Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar.
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis;
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis; 
Donderdag  23 juli: Gedachtenis van de H.Maria Magdalena.
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis 
19.00 uur: beperkt toegankelijke Mis (Melick)
Vrijdag 24 juli:
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis Tot Eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus;
Zaterdag  25 juli: Gedachtenis van de H.Jakobus, apostel.
08.00 uur: beperkt toegankelijke Mis Tot Eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria;
19.00 uur: beperkt toegankelijke mis (Posterholt)
Zondag  26 juli: Zeventiende zondag door het jaar.
09.30 uur: beperkt toegankelijke Mis: gest. jaardienst voor Yvonne Wackers-Buijs; 
gest.jaardienst voor Gerard Wolters;  voor Sjaak Dohmen;
09.30 uur: beperkt toegankelijke Mis (Herkenbosch)
11.15 uur: beperkt toegankelijke Mis (Melick)
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com