Zondag 15 september 2019: Vierentwintigste zondag door het jaar.
09.30 uur: Hoogmis: zeswekendienst voor Mia Schmitz-Coenen; voor Loek Stultiëns en tevens voor Simone Stultiëns; gest.jaardienst voor overleden ouders Rutjens-Pelsers, dochter Mariet en zonen Tjeu en Jo; jaardienst voor Lies Puts-Cuijpers; gest.jaardienst voor Maria Smeets-Puts en tevens voor haar verjaardag;   jaardienst voor Jan Rutten;
10.00 uur: H.Mis in Herkenbosch.
11.15 uur: H.Mis in Melick.
17.00 uur: Gezongen Vespers in de Basiliek.
Maandag 16 september: Gedachtenis van de HH.Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, martelaren.
08.00 uur: H.Mis: om uitkomst bij problemen en zorgen;
19.00 uur: H.Mis in Posterholt.
Dinsdag 17 september: Gedachtenis van de H.Lambertus, bisschop en martelaar.
08.00 uur: H.Mis: voor allen die politieke verantwoordelijkheid dragen;
18.00 uur: Rozenkransgebed in de bezinningsruimte van “Zorgcentrum Bergh”.
19.00 uur: H.Mis in Herkenbosch in de kapel van “Zorgcentrum Bosscherhof ”.
Woensdag 18 september:      
08.00 uur: H.Mis: voor José Heesen-Spoor;
19.00 uur: H.Mis: voor een bijzondere intentie;
Donderdag 19 september:
08.00 uur: H.Mis: ter intenties van alle stervenden;
19.00 uur: H.Mis in Melick.
Vrijdag: 20 september: Gedachtenis van de HH.Andreas Kim Taegon, priester en Paulus Chong Hasang, en gezellen.
08.00 uur: H.Mis: tot Eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus;
Zaterdag 21 september: Feest van de H.Matteus, apostel en evangelist.
08.00 uur: H.Mis: tot Eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria;
14.00 uur: Huwelijksviering voor Niels-Jörg Hirsch en Anja Theresa Kolm;
19.00 uur: H.Mis in Posterholt.
Zondag 22 september: Vijfentwintigste zondag door het jaar.
09.30 uur: Hoogmis: voor overleden ouders Smeets-Smeets (stg);   jaardienst voor familie Zeuren-Hendriks;
10.00 uur: H.Mis in Herkenbosch.
10.30 uur: H.Mis in Zorgcentrum Bergh.
11.15 uur: H.Mis in Melick.
17.00 uur: Gezongen Vespers in de Basiliek.
Zondag 8 september 2019: Drieentwintigste zondag door het jaar.
09.30 uur: Hoogmis: gest.jaardienst voor Hubert en Catharina Jeurissen-Evers;   voor Sjaak Manders en zoon Sjack;     voor Mariet Keijsers-Aerts;
10.00 uur: H.Mis in Herkenbosch.
10.30 uur: H.Mis in Zorgcentrum Bergh.
11.15 uur: H.Mis in Melick.
17.00 uur: Gezongen Vespers in de Basiliek.
Maandag 9 september:
08.00 uur: H.Mis: ter intentie van onze parochiële vrijwilligers;
19.00 uur: H.Mis in Posterholt.
Dinsdag 10 september:
08.00 uur: H.Mis: voor mensen die onder problemen en zorgen gebukt gaan;
18.00 uur: Rozenkransgebed in de bezinningsruimte van “Zorgcentrum Bergh”.
19.00 uur: H.Mis in Herkenbosch in de kapel van “Zorgcentrum Bosscherhof ”.
Woensdag 11 september:      
08.00 uur: H.Mis: voor alle werk-en woningzoekenden;
19.00 uur: H.Mis: voor een bijzondere intentie;
Donderdag 12 september: Gedachtenis van de H.Naam van Maria.
08.00 uur: H.Mis: uit dankbaarheid;
19.00 uur: H.Mis in Melick.
Vrijdag: 13 september: Gedachtenis van de H.Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar.
08.00 uur: H.Mis: tot Eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus;
Zaterdag 14 september: Feest van Kruisverheffing.
08.00 uur: H.Mis: tot Eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria;
19.00 uur: H.Mis in Posterholt.
Zondag 15 september: Vierentwintigste zondag door het jaar.
09.30 uur: Hoogmis: zeswekendienst voor Mia Schmitz-Coenen; voor Loek Stultiëns en tevens voor Simone Stultiëns; gest.jaardienst voor overleden ouders Rutjens-Pelsers, dochter Mariet en zonen Tjeu en Jo; jaardienst voor Lies Puts-Cuijpers; gest.jaardienst voor Maria Smeets-Puts en tevens voor haar verjaardag;
10.00 uur: H.Mis in Herkenbosch.
11.15 uur: H.Mis in Melick.
17.00 uur: Gezongen Vespers in de Basiliek.
Zondag 1 september 2019: Tweeentwintigste zondag door het jaar.
09.30 uur: Hoogmis: gest.jaardienst voor Sjra en Trui Meuwissen-Knoben; voor Leny en Mathieu Op Heij-Wolters;
Na deze H.Mis is er een deurcollecte voor het onderhoud van de Basiliek en de Mariakapel.
10.00 uur: H.Mis in Herkenbosch.
11.15 uur: H.Mis in Melick.
17.00 uur: Gezongen Vespers in de Basiliek.
Maandag 2 september:
08.00 uur: H.Mis: voor de ouderen in onze omgeving;
19.00 uur: H.Mis in Posterholt.
Dinsdag 3 september: Feest van de verjaardag van de wijding van de Kathedraal van het bisdom Roermond.
08.00 uur: H.Mis: voor de weldoeners van de Priorij;
18.00 uur: Rozenkransgebed in de bezinningsruimte van “Zorgcentrum Bergh”.
19.00 uur: H.Mis in Herkenbosch in de kapel van “Zorgcentrum Bosscherhof ”.
Woensdag 4 september: Gedachtenis van de H.Gregorius de Grote, paus en kerkleraar.      
08.00 uur: H.Mis: om een zinvolle dagbesteding voor de ouderen;
19.00 uur: H.Mis: om toewijding voor alle zorg- en hulpverleners;
Donderdag 5 september:
08.00 uur: H.Mis: om mensen die zich belangeloos voor anderen willen inzetten;
19.00 uur: H.Mis in Melick.
Vrijdag: 6 september: Eerste vrijdag van de maand.
08.00 uur: H.Mis: tot Eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus; voor Sef Strous;
Zaterdag 7 september: Maria op zaterdag.
08.00 uur: H.Mis: tot Eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria;
19.00 uur: H.Mis in Posterholt.
Zondag 8 september: Drieentwintigste zondag door het jaar.
09.30 uur: Hoogmis: gest.jaardienst voor Hubert en Catharina Jeurissen-Evers; gest.jaardienst voor Maria Smeets-Puts en tevens voor haar verjaardag;  voor Sjaak Manders en zoon Sjack; voor Mariet Keijsers-Aerts;
10.00 uur: H.Mis in Herkenbosch.
10.30 uur: H.Mis in Zorgcentrum Bergh.
11.15 uur: H.Mis in Melick.
17.00 uur: Gezongen Vespers in de Basiliek.

 

NOGMAALS HARTELIJK DANK

Reeds eerder heb ik u allen gedankt die hebben meegebeden, meegeleefd en meegewerkt aan mijn robijnen priesterfeest. Toen kon ik echter nog niet laten weten hoe groot het cadeau is dat u bijeengebracht hebt naar aanleiding van dit feest. Het eindbedrag is: € 4.995,50.
Zoals eerder aangekondigd, zal dit cadeau geheel worden besteed aan het voortbestaan van onze parochies. Ik hoop dat wij allen ons daarvoor ook op andere wijze samen blijven inzetten. Nogmaals hartelijk dank. Moge God het u vergelden.
Mgr. Dr. P. Hamans

 

Zondag 25 augustus 2019: Eenentwintigste zondag door het jaar.
09.30 uur: Hoogmis: gest.jaardienst voor Nelly Bonné-Theunissen en Sef Bonné;   gest.jaardienst voor Jam Peters; voor Giel Wolters;
Na deze H.Mis is er een deurcollecte voor de MIVA.
10.00 uur: H.Mis in Herkenbosch.
10.30 uur: H.Mis in Zorgcentrum Bergh.
11.15 uur: H.Mis in Melick.
17.00 uur: Gezongen Vespers in de Basiliek.
Maandag 26 augustus:
08.00 uur: H.Mis: om een goede opvang voor de schoolgaande jeugd;
19.00 uur: H.Mis in Posterholt.
Dinsdag 27 augustus: Gedachtenis van de H.Monica.
08.00 uur: H.Mis: voor kinderen die lijden onder de scheiding van hun ouders;
18.00 uur: Rozenkransgebed in de bezinningsruimte van “Zorgcentrum Bergh”.
19.00 uur: H.Mis in Herkenbosch in de kapel van “Zorgcentrum Bosscherhof ”.
Woensdag 28 augustus: Gedachtenis van de H.Augustinus, bisschop en kerkleraar.      
08.00 uur: H.Mis: vervalt.
09.30 uur: Hoogmis t.e.v. de H.Augustinus. Regelvader van de Kanunnikessen van het H.Graf.
19.00 uur: H.Mis: jaardienst voor Lei Cuijpers;
Donderdag 29 augustus: Gedachtenis van de marteldood van de H.Johannes de Doper.
08.00 uur: H.Mis: voor de jongeren die voor belangrijke levenskeuzes staan;
19.00 uur: H.Mis in Melick.
Vrijdag: 30 augustus:
08.00 uur: H.Mis: tot Eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus;
Zaterdag 31 augustus: Maria op zaterdag.
08.00 uur: H.Mis: tot Eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria;
19.00 uur: H.Mis in Posterholt.
Zondag 1 september: Tweeentwintigste zondag door het jaar.
09.30 uur: Hoogmis: gest.jaardienst voor Sjra en Trui Meuwissen-Knoben; voor Leny en Mathieu Op Heij-Wolters;
Na deze H.Mis is er een deurcollecte voor het onderhoud van de Basiliek en de Mariakapel.
10.00 uur: H.Mis in Herkenbosch.
11.15 uur: H.Mis in Melick.
17.00 uur: Gezongen Vespers in de Basiliek.
 
VORMSEL
Een nieuwe lente een nieuw geluid, zegt men wel eens. In schoolverband zou het eerder een nieuw schooljaar een nieuw geluid moeten heten. In ons cluster begint het nieuwe schooljaar met de voorbereiding op het Vormsel dat dit jaar op vrijdag 22 november a.s. om 19.00 uur in Herkenbosch plaatsvindt.
Via school zullen opgaveformulieren worden verspreid en ontvangt U ook een persoonlijke uitnodiging voor de (clusterbrede) ouderavond die op donderdag 5 september a.s. om 20.00 uur in de parochiezaal van Melick (Kerkstraat 4a) wordt gehouden. Het betreft een informatie-avond voor de ouders waarin het voorbereidingstraject op het vormsel nader zal worden toegelicht. Bij die voorbereiding gaat het om een aantal wekelijke ‘lessen’ (bijeenkomsten) waarbij we samen met de ‘vormelingen’ stil staan bij het leven in de meest ruime zin van het woord, niet alleen bij het leven dat wij bij onze geboorte hebben ontvangen, maar ook bij het leven dat we bij ons doopsel hebben ontvangen.
Om het ene (aardse) leven hebben we niet gevraagd, dat krijgen we zomaar in de schoot geworpen; dat andere (hemelse) leven krijg je echter alleen maar als je je er (in geloof) voor opent. Juist dat hemels leven, het leven van God dat we bij ons doopsel ontvangen, geeft ons aardse leven een bijzondere zin en richting, namelijk het perspectief van de eeuwigheid die ons wacht, daar waar ons aardse leven zijn uiteindelijk bestemming en voltooiing vindt. Er is dan ook meer tussen hemel en aarde dan dat je met het gewone ‘blote’ oog kunt zien. Het is de geest die ons daar oog voor geeft, niet alleen onze eigen geest, maar ook en vooral Gods Geest, die Geest van God die ook wij mensen op Jezus’ woord kunnen en mogen ontvangen. Dat gebeurt bij het Vormsel, één van de zeven sacramenten die een bijzonder contact tussen God en mens tot stand brengen.
Dat is in een paar woorden (misschien wel te) veel gezegd, maar je hoort er meer over als je opgeeft voor het Vormsel en met de Vormselvoorbereiding gaat meedoen. Die voorbereiding mondt uit in de Vormselviering op vrijdagavond 22 november a.s. Inderdaad een viering in de ware zin van het woord, een feest, uiterlijk niet zo groot als de Eerste Heilige Communie, maar innerlijk des te meer, al was het maar vanwege de ‘geest-verruimende’ werking die ervan uitgaat. Opgave is mogelijk via het clustersecretariaat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com