Afdrukken

Kerkhof

Op het Rooms-Katholiek kerkhof bij de Basiliek zijn beperkte begraafmogelijkheden.
Zaken aangaande begraven en grafrechten zijn beschreven in het kerkhofreglement.

Verdere gegevens en uitwerking betreffende het kerkhof zullen te zijner tijd worden gepubliceerd.