Afdrukken

Kindervieringen

Er is een verschil tussen een gezinsmis en een kinderviering. Een gezinsmis is een heilige Mis, speciaal voor kinderen. Een kinderviering is géén heilige Mis, maar een gebedsdienst speciaal voor kinderen.
Deze kindervieringen houden wij in onze parochie jaarlijks rond:


Een kinderviering is een viering met gebedjes, lezingen en liederen. Speciaal voor de allerkleinsten. Daarom duurt deze viering ook niet langer dan een half uur. In de kinderviering is geen dienst van het altaar. Geen brood en wijn op het altaar, geen consecratie, geen heilige Communie.
Voor deze kinderviering is er een speciale werkgroep. Deze dames bereiden de viering voor. Verdelen de teksten onder de kinderen en oefenen deze. Tijdens de viering verzorgen zij de praktische gang van zaken.
Dankzij deze werkgroep zijn wij als parochie in staat om jaarlijks ook enkele vieringen te houden voor de peuters en de kleuters. En de reacties op deze nieuwe vorm, die wij zijn gestart in 2004, zijn, na even wennen, positief te noemen. Mede dankzij de inzet van de dames van de werkgroep.