Priorij Thabor

Nauw verbonden met de geschiedenis van de kerkgemeenschap van Sint Odiliënberg is de Reguliere Orde van het H. Graf, die in de eerste helft van de 15e eeuw in het bezit kwam van de kerk.

Bovengenoemde religieuze Orde, die de Regel van Sint Augustinus volgde, ontstond in Jeruzalem tijdens de Eerste Kruistocht (1099). Haar eerste taak was de verzorging van de liturgie in de H. Grafkerk en als “Wachters bij het Graf van Christus” het verrichten van het Getijdengebed, voorts opvang van  pelgrims en armen alsmede vorming van jongeren in het christelijk geloof. In de volgende eeuwen zal de Kanonikale Orde van het H. Graf zich snel verbreiden over Noord- Midden- en Zuid-Europa.

Onder de stimulerende leiding van prior Jan van Abroeck droeg de communiteit van de Reguliere Kanunniken van het H. Graf “op de Berg” bij tot het herstel van het authentiek godsdienstige leven en de vernieuwing van het kloosterleven. Jan van Abroeck hervormde de Sepulcrijnen (sepulcrum = graf) en werd de stichter van de Sepulcrinessen in de Nederlanden, van wie de eerste drie religieuzen op zondag 8 oktober 1480 in de Petruskerk hun geloften aflegden en drie andere kandidaten werden ingekleed.

De priorij van Sint Odiliënberg beleefde een krachtige maar korte bloei: sterk liturgisch leven verbonden met apostolaat, zielzorg ter plaatse en in de omgeving, alsmede nieuwe stichtingen in de Nederlanden, het tegenwoordige België en Rijnland.

In 1639 werden kerk en priorij overgedragen aan het bisdom Roermond en oefenen sindsdien seculiere priesters het ambt van pastoor uit.

In 1888 kon de H. Graftraditie hier opnieuw opgenomen worden. De toenmalige pastoor, kanunnik Michael Willemsen, bewerkte dat kanunnikessen uit Bilzen (B) zich hier vestigden en zorg gingen dragen voor het onderwijs van de vrouwelijke jeugd in het dorp, tot de jaren zestig van de 20e eeuw, toen deze taak werd overgenomen door lekenleerkrachten.

De rijke liturgie van de Kerk inspireert bovendien tot een leven van eensgezindheid, persoonlijk gebed en inzet voor de medemens. Praktisch gezien betekent dit dat de communiteit in overeenstemming met haar primaire taken tegemoet wil komen aan vragen vanuit de parochie, regio en daarbuiten.

De Priorij biedt verder individuele personen en groepen gelegenheid met de communiteit deel te nemen aan de liturgische feesten, zich in stilte te bezinnen op de waarden van het leven en Gods aanwezigheid te bespeuren alsmede begeleiding te ontvangen wanneer men kiest voor een consequent leven of zich wil verdiepen in het katholieke geloof.

De website van de priorij vindt U op priorijthabor.nl

Sinds kort is het klooster ook op twitter onder de naam @PThabor en is er een weblog priorijthabor.blogspot.com

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com