Geloof is niet alleen iets dat gevierd (liturgie) en doorgegeven (catechese) dient te worden, maar ook en vooral beleefd (diaconie). Getuigenis afleggen van ons christen-zijn  gebeurt daar waar we een broederlijke en zusterlijk gemeenschap vormen, daar waar we oog, oor en hart voor elkaar hebben, opdat niemand tussen wal en schip terecht komt, niemand verloren loopt.

Dat gebeurt normaal gesproken ook en vooral in het leven van alledag, maar als de gelegenheid zich voordoet wordt er ook speciale aandacht voor gevraagd, zoals in de Veertigdagentijd (Vastentijd), als wij ons voorbereiden op Pasen: “een tijd van meer toeleg op het bidden, van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van grotere trouw aan de sacramenten waarin wij zijn herboren.

Vastenactie

De Vastenactie is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke actie die het oorspronkelijke kerkelijke kader is overstegen. Verder lezen...


Diaconale projecten

Het hoort wezenlijk bij individueel gelovig- en samen-kerk-zijn dat wij iets voor onze minderbedeelde en noodlijdende medemens doen en betekenen. Verder lezen...