Sinds jaar en dag bestaat er in onze parochie (voor volwassenen) de gemeenschappelijke voorbereiding op het (kerkelijk) huwelijk, niet alleen op de viering daarvan, maar ook en vooral om de beleving daarvan. Dat gebeurt in samenwerking met de Roermondse parochieclusters. Daarnaast worden er in het kader van de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Vormsel geloofsverdiepingsavonden voor de ouders aangeboden.

In priorij Thabor kan men ook ook voor volwassencatechese terecht, bijvoorbeeld in het kader van voorbereiding op het Doopsel of Vormsel maar ook gewoon voor wie meer over zijn geloof wil weten. “Als we weten wat U zoekt, kijken we of we een aanbod op maat kunnen maken”. Contact via inlichtingen@priorijthabor.nl .

In de recente beleidsbrief van onze bisschop (oktober 2020) pleitte hij ervoor, dat onze parochies meer hun best zouden gaan doen om missionaire geloofsgemeenschappen te worden, een meer missionaire instelling aan de dag zouden leggen waarbij we over grenzen en schaduwen heen durven stappen om mensen te kunnen bereiken die we niet meer langs de vertrouwde wegen ontmoeten. Dit betekent dat wij onze geloofsgemeenschappen naar deze nieuwe werkelijkheid moeten inrichten”.

Tegen die achtergrond verwijzen wij graag naar het aanbod van het Katholiek Alpha Centrum. Dit Centrum ontwikkelt materialen die daarbij van dienst kunnen zijn. Naast DVD’s en boeken biedt dit Centrum ‘Online Cursussen’ aan voor mensen die meer willen ontdekken wat God nù voor je kan betekenen, met een persoonlijke e-coach aan wie alle vragen kunnen worden gesteld. Deelname is gratis en elke week start er een cursus. De eerste (hoevindjejezus.nl) is een vijf-weken-cursus over de belangrijkste punten van het christelijk geloof; de andere (followgodsvoice.nl – momenteel nog in bewerking) is wat meer toegesneden op reeds gelovige jongeren die op zoek durven gaan naar hun toekomst en hun roeping. Een derde (hoevindjedekerk.nl) is nog in opbouw en betreft een cursus waarin aan de hand van korte filmpjes wordt uitgelegd wat de katholieke kerk is en ons biedt. Je vind het gehele aanbod op: hoevindjegod-online.nl.