samen

inleiding

De Kerk wereldwijd, maar meer nog een parochie op lokaal niveau wil een broederlijke en zusterlijke gemeenschap zijn, een gemeenschap van mensen die als Gods kinderen ook broeders en zusters voor elkaar willen zijn. Een gemeenschap die zich gedragen weet door een gemeenschappelijk geloof, een onverwoestbare hoop en een trouwe en geduldige liefde. Als voorbeeld geldt hier de jonge Kerk, waarin de eerste leerlingen “zich ernstig toelegden op de leer der apostelen, trouw bleven aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed … Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk; ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte. Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van het hart, loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst” (Hand. 2,42-43.45-47).

parochiële ontmoetingsmomenten

Her en der proberen we de onderlinge verbondenheid van de parochianen wat meer handen en voeten te geven door periodiek, na de weekendvieringen, een ontmoetingsmoment te creëren. Dat gebeurt met name in Herkenbosch (zondagmorgen), Melick (zondagmorgen) en Posterholt (zaterdagavond). Ook worden er regelmatig ‘vrijwilligersvieringen’ gehouden, waar de parochiële vrijwilligers elkaar niet alleen kunnen ontmoeten, maar ook vanwege het kerkbestuur dank en waardering mogen ontvangen voor hun inzet in en rond de kerk. In Vlodrop probeert met middels de projecten ‘kom op de soep’ (oftewel ‘omgekeerd huisbezoek’) en ‘kom in der jaad’ (tuinfeest voor de vrijwilligers) iets extra’s aan gemeenschapsopbouw te doen.

parochiële werkgroepen

Ook de afzonderlijke parochiële ‘werkgroepen’ proberen met een groter regelmaat de onderlinge band van hun leden te ondersteunen. De parochie probeert met al die groepen contact te onderhouden, zodat ook hun wel en wee gehoord wordt en waar nodig actie ondernomen kan worden. Vooral de zieken en rouwenden mogen rekenen op onze pastorale zorg en aandacht. Mocht U een bezoekje van de pastoor of een andere pastorale medewerker op prijs stellen, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Als U ook zelf de handen uit de vouwen wilt steken, wees welkom.

parochiële weekbladen

Contact met de parochianen wordt ook onderhouden middels de plaatselijke weekbladen, waarvan alleen ‘Ons Blad’ Herkenbosch nog een echt parochieblad is. Zie verder RoerdalenNu.nl, het nieuws-en informatieplatform voor de zes kernen van de gemeente Roerdalen en uitgever van de gezamenlijke dorpsbladen.