Bij de uitbraak van de Cornonapandemie in het voorjaar van 2020 begon pastoor L’Ortye met de verspreiding van een (digitale) nieuwsbrief (‘Roerkerknieuws in Coronatijd’) om met name tijdens de eerste lockdown, toen zelfs de reguliere Misvieringen kwamen te vervallen, contact met de parochianen te onderhouden. In de Coronatijd volgden de ontwikkelingen soms zo snel op elkaar, dat deze Nieuwsbrief een uitermate geschikt middel was om parochianen tijdig te kunnen informeren.

De Nieuwsbrief, waarvan de eerste verscheen op 25 maart 2020, wordt via e-mail verspreid. Om hem te ontvangen kunt U zich melden bij het clustersecretariaat. Bij deze het archief van de inmiddels verschenen edities.