Naast de basiliek bevindt zich op de kerkberg ook de eeuwenoude Mariakapel: een rechthoekig gebouwtje, dat door sommigen rond het jaar 1000 wordt gedateerd, maar volgens anderen uit de negende eeuw stamt, ja zelfs nog ouder kan zijn.  In het laatste geval zou de traditie, dat deze kapel in de achtste eeuw door de H. Wiro gesticht zou zijn, in het gelijk gesteld worden. Het muurwerk van de noordgevel is bijzonder interessant: De drie, met maaskeien dichtgezette bogen van deze muur waren oorspronkelijk doorgangen, die het schip verbonden met een noordelijke zijbeuk, welke in de loop de eeuwen werd afgebroken. De fundamenten van deze zijbeuk werden bij opgravingen teruggevonden. De kapel werd volgens de aan de zuidzijde aangebrachte muurankers in 1631 gerestaureerd. Tot ca. 1686 was de kapel in gebruik als parochiekerk; de basiliek fungeerde tot dan toe als kapittelkerk (stiftkerk).

Het huidige vierkante koor aan de oostzijde dateert uit het einde van de negentiende eeuw. Eronder bevindt zich de grafkelder van de adellijke familie De Zantis de Frymerson. De fundamenten van dit koor zijn evenwel (veel) ouder. Nadat de kapel tegen het einde van de oorlog beschadigd was geraakt (begin 1945) werd ze in 1949 gerestaureerd (muurankers noordzijde). In de kapel bevindt zich  het twaalfde eeuwse doopvont dat tot 1964 in de basiliek stond. De kapel fungeert dan ook voornamelijk als doopkapel.

Evenals de basiliek is ook de Mariakapel gedurende de maanden mei tot en met september geopend op zondagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur, tevens op woensdag- en zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. Voor bezichtiging en/of rondleiding op andere dagen kan men terecht bij de basiliekwacht: basiliekwacht@roerkerken.nl of tel. 06 – 33 92 94 70. Voor meer informatie over (het interieur van) de basiliek en de Mariakapel kan men U ook het nabijgelegen Roerstreekmuseum verder helpen.