Parochies zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van parochianen. Wie regelmatig een gift doet aan een parochie kan een groot deel van het bedrag terugkrijgen van de Belastingdienst. Dit kan als het om een zogeheten periodieke schenking gaat. Parochies zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dat betekent giften fiscaal aftrekbaar zijn.  Het voordeel van een periodieke schenking ten opzichte van een gewone jaarlijkse gift, is dat het bedrag dat fiscaal aftrekbaar is veel hoger is. Wie aan alle voorwaarden voldoet, mag de periodieke gift zelfs volledig aftrekken van de belasting.

Dit laatste is natuurlijk buitengewoon interessant, omdat het de moeite waard maakt om een grote gift te doen. Het voordeel van een periodieke schenking voor de plaatselijke kerk is dat de parochie voor meerdere jaren verzekerd is van inkomsten. De voorwaarden waaraan een periodieke schenking moet voldoen, zijn de volgende: het moet gaan om een jaarlijkse gift van hetzelfde bedrag aan dezelfde parochie, het bedrag moet minstens vijf jaar achter elkaar worden betaald (langer mag natuurlijk ook) en er moet een schriftelijke overeenkomst zijn gesloten, waarin de hoogte en de duur van de periodieke gift zijn vastgelegd. Uiteraard moet de gift helemaal vrijwillig worden gedaan en mag de gever er niets voor terugkrijgen, want dan zou het geen gift meer zijn. Een groot verschil met een gewone gift is dat er voor een periodieke géén fiscale drempel geldt.  Voor meer informatie klik hier.

Wilt u een overeenkomst sluiten om een periodieke gift te doen? Neem dan even contact op met de penningmeester van ons parochiecluster: penningmeester@roerkerken.nl. Hij kan u precies uitleggen hoe u zo’n overeenkomst sluit. Klik hier voor de overeenkomst zelf.