Besprenkeling van kist met wijwaterHoewel geen sacrament is de uitvaart toch een ritueel dat het afscheid van onze dierbaren omgeeft en in een gelovige, ja zelfs kerkelijk perspectief plaatst, niets minder dan dat van de verrijzenis en het eeuwig leven dat ons in en door Christus zelf is toegezegd. Zoals de sacramenten (met name bij de uitvaartmis) gaat het daarbij om voorgeschreven teksten, waaraan natuurlijk andere, meer persoonlijke teksten (zoals een ‘in memoriam’) toegevoegd kunnen worden. De kerkelijke uitvaart hoeft echter niet per sé in het kader van een Mis (Eucharistie) te worden gevierd. Ook een gebedsdienst behoort tot de mogelijkheden, een ‘viering’ die in de kerk, maar bijvoorbeeld ook in het crematorium of op een begraafplaats gehouden kan worden. Over de vormgeving van de uitvaart kan ook al in een voorstadium van gedachten kunnen worden gewisseld. Voor de uitvaartmis is een standaard tekstboekje voorhanden.