Doopsel

Het doopsel vormt het begin van de christelijke initiatie. Het schenkt ons het kindschap Gods, doet ons delen in Christus' verrijzenisleven en 'lijft' ons in het Lichaam van Christus dat de Kerk is. Verder lezen...


Huwelijk

In en door (het sacrament van) het huwelijk worden man en vrouw in staat gesteld om elkaar in goede en kwade dagen lief te hebben en trouw te blijven. Verder lezen...


Ziekenzalving

Het sacrament de zieken schenkt heil en genezing aan allen die ernstig ziek zijn en/of een zware operatie moeten ondergaan. Verder lezen...


Uitvaart

Omdat wij als gedoopten de Kerk- en parochiegemeenschap binnen worden geleid is het niet meer als passend dat diezelfde gemeenschap ons eens ook uitgeleide doet. Verder lezen...