De basiliek van St. Odiliënberg  is niet zo oud als ze lijkt. Nadat ze ten gevolge van het oplazen van de torens begin 1945 zwaar beschadigd was geraakt, werd ze in 1949-1951 naar de plannen van architect Alphons Boosten herbouwd en op 9 mei 1951 door de Roermondse bisschop Mgr. G. Lemmens plechtig geconsacreerd. In 1957 kreeg ze de eretitel ‘basilica minor‘. De gebrandschilderde ramen werden ontworpen door de bekende glazenier Joep Nicolas, terwijl zijn echtgenote Suzanne Nijs tekende voor de kruiswegstaties. Beiden vonden hun laatste rustplaats in de schaduw van de basiliek.

kosteres: Marlou Roeleveld (coördinator), tel. (0475) 532 706

De basiliek is gedurende de maanden mei tot en met september geopend op zondagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. Om 17.00 uur bestaat de de mogelijkheid om de gezongen (Latijnse) Vespers bij te wonen. Voor bezichtiging en/of rondleiding op andere dagen kan men terecht bij voornoemde kosteres, bij het parochiebureau van St. Odiliënberg of rechtstreeks via: basiliekwacht@roerkerken.nl of tel. 06 – 33 92 94 70. Ook kan men voor meer informatie over (het interieur van) de basiliek in het nabijgelegen Roerstreekmuseum terecht.

Het orgel van de basiliek nodigt uit tot concerteren. Het inmiddels zesde orgel in deze kerk werd gebouwd door fa. Vermeulen uit Weert en werd in 1983 in gebruik genomen. Bij de bouw werd gebruik gemaakt van een oud orgel uit de kerk van Brabantse Gerwen. De eikenhouten kas, gemaakt door fa. Goossens uit ’s Hertogenbosch en de bijbehorende frontpijpen dateren uit 1868. Het telt 20 sprekende registers. Begin 2021  krijgt het orgel een groot-onderhouds-beurt. Voor meer informatie: orgelstichting@roerkerken.nl.

 

Sint Odiliënberg – katholieke parochiekerk van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus (Regensburg 1997) in de serie: Kleine Gidsen voor Kunstmonumenten van Schnell & Steiner nr. 2297) – nog verkrijgbaar

Gerard Sars: Kroniek van de orgels van Sint Odiliënberg (1990?) – nog verkrijgbaar