unnamed

Geloof, hoop en liefde, het zijn niet alleen goddelijke gaven, maar ook opgaven waarvan werk gemaakt kan, mag en moet worden wil het Rijk Gods onder ons concrete vorm en gestalte kunnen krijgen. Dat is niet alleen ieders individuele roeping als christen in de wereld van vandaag, maar ook een taak voor de parochie om hierin krachten te bundelen. Dat gebeurt in het parochieel vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zijn er in onze parochies op allerlei fronten actief:

  • in en rond het kerkgebouw: een team van kosters, een bloemsiergroep, een kerkklusjesgroep (meestal ook de kerststalbouwers), een kerkpoetsploeg, koperpoetsers, een ‘sjoeffelploog’ (kerkhof- en tuinonderhoud)
  • in de liturgie: misdienaars en acolieten, lectoren, collectanten, zangkoren
  • bij de catechese: een werkgroep Communievoorbereiding, een werkgroep Vormselvoorbereiding, een werkgroep Huwelijksvoorbereiding …
  • in de diaconie en gemeenschapsopbouw: meerdere kerkbesturen, een MOV-groep (Missie, Ontwikkeling en Vrede), een werkgroep Kerkbalans, een werkgroep ‘koffiedrinken na de Mis’ …

Bij de vervulling van deze bijzondere taken in en vanuit onze parochiekerken kunnen we altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Indien ook U geïnteresseerd bent (beter: zich geroepen voelt), neem dan contact op met het desbetreffende parochie-bureau.