OdiliaFeest

St. Odiliafeest 2024

Op de derde zondag van juli (dit jaar op 21 juli) vieren wij in St. Odiliënberg weer het jaarlijks St. Odiliafeest met ’s morgens om 9.30 uur een hoogmis en ’s middags om 15.00 uur een een lof in de basiliek. In St. Odiliënberg vereren wij niet alleen de H. Odilia van Keulen (18 juli), maar ook de H. Odilia van de Elzas (13 december). De H. Odilia wordt bijzonder aangeroepen door mensen die last van de ogen hebben of een oogziekte. Zowel de na de mis als het lof bestaat de mogelijkheid om de zegen met de relikwie van de H. Odilia te ontvangen. Er zijn speciale St. Odilia(-noveen-)kaarsen verkrijgbaar, evenals St. Odiliawater.