De Veertigdaagse voorbereidingstijd op Pasen (Vastentijd) wil een tijd zijn “van meer toeleg op het bidden, van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van grotere trouw aan de sacramenten waarin wij zijn herboren”. Om met name die “grotere aandacht voor de liefde tot de naaste” verder weg (in de missielanden resp. ontwikkelingslanden) wat meer te structuren werden in 1961 in opdracht van de Nederlandse bisschoppen de ‘Vastenactie‘ in het leven geroepen. Solidariteit met medemensen in nood is een wezenskenmerk van kerk- en christenzijn. De projecten die Vastenactie ondersteunt, komen dan ook ten goede aan alle mensen, zonder onderscheid in geloof, afkomst of sekse. Ze zijn over het algemeen kleinschalig, sociaaleconomisch van aard en zoveel mogelijk gericht op zelfhulp. Als uitgangspunt geldt dat mensen na het spreekwoordelijke duwtje in de rug op eigen benen kunnen staan.

In Posterholt en in mindere mate Herkenbosch zijn er nog MOV-groepen actief. MOV staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede. Dat betekent dat deze groepen niet alleen in de Vastentijd (voorjaar) actief zijn, maar ook in de Vredesweek (september). Ook in Montfort en Vlodrop wordt meegedaan aan de Vastenactie, in Vlodrop bovendien aan de Adventsactie.