Kerkhoftarieven resp. grafrechten (federatie)

   
Deze zijn (helaas) nog niet uniform. Zie Montfort, St. Odiliënberg en Vlodrop (aanklikken).

Enkelbreed graf (dubbeldiep)

bij stichting 1050,00
Bij verlenging met 5 jaar   135,00
bij verlenging met 10 jaar   270,00
bij verlenging met 20 jaar   540,00

Urnengraven

bij stichting 375,00
bij verlenging met 5 jaar   95,00
bij verlenging met 10 jaar 190,00
bij verlenging met 20 jaar 320,00

Overige kosten

grafdelvingskosten  750,00
Kosten omzetting naar parochieel monument  €  175,00
(bovengrondse) ruimingskosten  €  300,00
onderhoudskosten 350,00
registratiekosten     6,00
Vergunningskosten nieuw grafmonument   12,00