Kerkhoftarieven resp. grafrechten (federatie)

   
Deze zijn (helaas) nog niet uniform. Zie Montfort, St. Odiliënberg en Vlodrop (aanklikken).

Enkelbreed graf (dubbeldiep)

bij stichting (exclusief overige kosten) 1050,00
Bij verlenging met 5 jaar   135,00
bij verlenging met 10 jaar   270,00
bij verlenging met 20 jaar   540,00

Urnengraven

bij stichting 375,00
bij verlenging met 5 jaar   95,00
bij verlenging met 10 jaar 190,00
bij verlenging met 20 jaar 320,00

Overige kosten

grafdelvingskosten (op zaterdag geldt een extra toeslag van 150 euro)  850,00
Kosten omzetting naar parochieel monument  €  175,00
(bovengrondse) ruimingskosten  €  300,00
onderhoudskosten 350,00
registratiekosten     6,00
Vergunningskosten nieuw grafmonument   12,00