Als parochie(-federatie) maken we deel uit van een groter geheel, namelijk dat van de Rooms Katholieke Kerk, het bisdom Roermond, en het gelijknamige dekenaat. De parochie de federatie wordt bestuurd volgens het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Zie ook de ANBI-pagina.

Tot voor kort waren er binnen ons cluster vier kerkbesturen actief, een kerkbestuur-in-personele-unie  voor Herkenbosch, Melick en Posterholt, en drie nog eigen kerkbesturen voor Montfort, St. Odiliënberg en Vlodrop. In de lijn van het bisdombeleid zijn deze vier kerkbesturen op 2 mei 2022 (met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2022) opgegaan in één clusterbestuur. Het betreft nog geen federatie, dat wil zeggen dat we weliswaar een gezamenlijke kerkbestuur hebben en ook een geconsolideerde jaarrekening bij het bisdom indienen, maar nog geen gezamenlijke exploitatie. Er is ons veel aan gelegen de eigenheid en eigenstandigheid van onze parochies zo goed en zo lang mogelijk te sauveren. Onder het kerkbestuur  (clusterbestuur) ressorteren twee stichtingen.

secretariaatsadres: Hoofdstraat 70, 6061 CE Posterholt, clustersecretariaat@roerkerken.nl

Kerkbestuur (clusterbestuur)

Pastoor Jos. L’Ortye

Voorzitter

Marjon van der Beek-Heiligers

Secretaris

Stichting Goldsmits/Hendriks St. Odiliënberg

GHstichting@roerkerken.nl
Doelstelling

Ter ondersteuning van activiteiten in het belang van de Berger jeugd en ter leniging van de financiële nood van Bergenaren
.

Stichting kerkorgel basiliek St. Odiliënberg

orgelstichting@roerkerken.nl
Doelstelling

Het financieren van het onderhoud van het Vermeulenorgel in de basiliek (1983)