Als parochie(-cluster) maken we deel uit van een groter geheel, namelijk dat van de Rooms Katholieke Kerk, het bisdom Roermond, en het gelijknamige dekenaat. De parochie resp. het cluster wordt bestuurd volgens het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Zie ook de ANBI-pagina.

Momenteel zijn er binnen ons cluster vier kerkbesturen actief, een federatiebestuur (Herkenbosch, Melick en Posterholt), en drie (nog) zelfstandige kerkbesturen (Montfort, St. Odiliënberg en Vlodrop). Onder het kerkbestuur van St. Odiliënberg ressorteren twee Stichtingen.

Federatie Roerkerken

Secretaris: Fred Thissen

Kerkbestuur St. Odiliënberg

Secretaris: Marlou Roeleveld

Kerkbestuur Montfort

Secretaris: Thei Maessen

Kerkbestuur Vlodrop

Secretaris: Marjon van der Beek

Stichting Goldsmits/Hendriks St. Odiliënberg

ghstichting@roerkerken.nl
Doelstelling

Ter ondersteuning van activiteiten in het belang van de Berger jeugd en ter leniging van de financiële nood van Bergenaren
.

Stichting kerkorgel basiliek St. Odiliënberg

orgelstichting@roerkerken.nl
Doelstelling

Het financieren van het onderhoud van het Vermeulenorgel in de basiliek (1983)