Het is en blijft altijd een bijzonder gebeuren als kinderen voor het eerst de Heilige Communie gaan ontvangen. Voor de toelating tot de (eerste) H. Communie geldt het doopsel als absolute voorwaarde. Verdere voorwaarde is dat de kinderen “over voldoende kennis beschikken en nauwkeurig voorbereid zijn, zodat ze, overeenkomstig hun bevattingsvermogen, besef hebben van het mysterie van Christus en het Lichaam van de Heer gelovig en vroom kunnen ontvangen” (CIC can. 913). Met andere woorden: dat ze “tot het gebruik van het verstand gekomen zijn” (CIC can. 914) resp. de leeftijd van 7 jaar hebben bereikt.

Het feest van de Eerste Heilige Communie wordt traditiegetrouw in het voorjaar gevierd. Een eerste informatieavond voor de ouders wordt aan het begin van het schooljaar gehouden. Daartoe worden via de school uitnodigingen verstuurd. De eigenlijke voorbereiding van de kinderen begint na een tweede informatieavond voor de ouders aan het begin van het kalenderjaar, meestal na carnaval. Voor de ouders worden er bovendien nog twee ‘geloofsverdiepingsavonden’ gehouden, de ene in het najaar (samen met de ouders van de vormelingen), de ander in het vroege voorjaar.

Zie hier voor meer informatie over de aanstaande viering van de Eerste Heilige Communie in de verschillende parochies.