HerkenboschKerkint

De huidige St. Sebastianuskerk is eigenlijk die uit 1924 (interieur) die na het opblazen van de kerktoren op 20 februari 1945 in de jaren 1948-1949 naar plannen van architect Harry Koene uit Maastricht (exterieur) werd hersteld. De kerk werd met kerstmis in 1949 in gebruik genomen en is voorzien van glas-in-loodramen van Jef Scheffers. De kerk werd op 16 april 1950 geconsacreerd door de Roermondse bisschop Mgr. Lemmens, in het bijzijn van onze grote weldoener Dr. Hubert Biermans (1864-1953).

Bij de aardbeving van het voorjaar 1992 raakte de kerk zwaar beschadigd en even leek het erop dat de kerk helemaal gesloopt zou moeten worden. Met name vanwege het monumentale karakter van het dertiende-eeuwse priesterkoor is dat uiteindelijk niet gebeurd en is ze met vereende krachten weer hersteld. Alleen de bovenkant van de toren werd vervangen door een eenvoudige spitsconstructie waaronder de klokken staan opgesteld.

kosteres: Leny van Vlodrop (coördinator), tel. (0475) 533 181