De huidige St. Matthiaskerk van Posterholt werd in 1949-1951 naar planen van architect Frits Peutz gebouwd ter vervanging van de wat oostelijker gelegen neogotische kerk die tegen het einde van de oorlog zwaar beschadigd raakte. De kerk werd op 16 december 1951 door de Roermondse deken Rhoen in gebruik genomen (ingezegend). De kerkconsecratie vond plaats in 1954. In 1961 werd de kerk met twee traveeën verlengd en van een toren voorzien.

kosteres: Frederiek Hodzelmans (coördinator), tel. (0475) 403 787