Ter vervanging van de oude (te kleine) kerk van architect Weber uit 1858 die begin 1945 door oorlogsgeweld beschadigd raakte, werd onder het pastoraat van Jozef Feron (1897-1987), pastoor alhier van 1940 tot 1971, wat zuidelijker de huidige St. Catharinakerk van Montfort in 1963-1964 gebouwd naar plannen van architect Jos van der Pluijm. De eerste steen werd op 29 september 1963 gelegd. Hoewel nog niet helemaal klaar werd de kerk op 20 december 1964 in gebruik genomen. Op 29 augustus 1965 werd ze door de toenmalige bisschop van Roermond, Mgr. Moors, geconsacreerd. In de kerk bevindt zich een een bekende kunstwerk (een Annatrits) van de ‘meester van Elsloo‘, een verder onbekende 16e eeuw beeldsnijder (of groep beeldsnijders) uit het gebied van voormalige Opper-Gelre, het huidige Noord- en Midden-Limburg waaraan in 2019 in het Maastrichtse Bonnefantenmuseum een speciale tentoonstelling was gewijd.

kosteres: Margriet Roijakkers-Vrenken, tel. (0475) 543 825