Ter vervanging van de oude (te kleine) kerk werd de huidige St. Catharinakerk van Montfort in 1963-1964 gebouwd naar plannen van architect Jos van der Pluijm. De eerste steen werd op 29 september 1963 gelegd. Hoewel nog niet helemaal klaar werd de kerk in 1964 in gebruik genomen. In 1965 werd ze geconsacreerd.

kosteres: Griet Vrenken, tel. (0475) 543 825