Omdat vanwege de toenemende ontkerkelijking steeds meer parochies één pastoor met elkaar moesten delen, kwam het ook tot een (kerk-)bestuurlijke samenwerking. Op pastoraal gebied werden in 2003 Posterholt en Herkenbosch al met elkaar verenigd, terwijl een jaar later 2004 diezelfde pastoor er ook nog eens St. Odiliënberg en Melick bijkreeg. Eind 2018 werd de pastoor van deze vier parochies ook administrator van Montfort en medio 2020 tevens administrator van Vlodrop. Daarmee was de pastoraal-liturgische samenwerking van de Roerstreekparochies (de parochies binnen de gemeente Roerdalen) een feit.

In 2013 besloten de kerkbesturen van Herkenbosch en Posterholt met elkaar te gaan samenwerken en werd het een kerkbestuur in ‘personele unie’. Bij dat kerkbestuurlijke samenwerkingsverband sloot Melick zich in 2016 aan. Deze drie parochies vormen sinds 2019 een federatie-in-oprichting. Dat neemt niet weg dat binnen het grotere samenwerkingsverband (‘cluster’) al heel wat (met name organisatorische zaken) op elkaar waren afgestemd. Geürgeerd door het diocesaan beleid (blauwdruk 2020), in het najaar van 2020 nog eens door onze bisschop middels een beleidsbrief geactualiseerd, zijn ook de kerkbesturen van de Roerstreek per 1 maart 2022 tot één bestuur samengevoegd en vormen we vanaf die datum een federatie-in-oprichting, met gescheiden vermogens en (voorlopig nog) een gescheiden exploitatie.