Bij het kerkelijk huwelijk sluiten twee mensen samen met God een verbond. Jezus Christus heeft het huwelijk tot sacrament verheven, Hijzelf is aanwezig in de trouwe liefde tussen man en vrouw. Het gaat hierbij echter niet alleen om een momentopname. Aan een relatie moet immers blijvend gebouwd worden; evenals de liefde zal ook de trouw moeten groeien. Liefde en trouw zijn goddelijke eigenschappen. Daarom hoort bij de trouwbelofte ook de zin: “Al de dagen van ons leven samen, tot de dood ons scheidt”. De dood is onverbiddelijk, maar de liefde ook. Daarom is de liefde ook de enige macht die het tegen de dood kan opnemen. Naar elkaar toegroeien, met elkaar vergroeien maakt het huwelijk vanzelf onontbindbaar, want je wilt en je kunt niet meer zonder elkaar leven.

Maar verder dan de dood reikt de menselijke liefde niet. Alleen de liefde van God kan verder gaan. Hij zal er dan ook zijn als het zover is. Het huwelijk als sacrament vieren en beleven geeft diepte en lading aan een relatie; Het verleent een relatie extra glans en dat is misschien ook wel de bedoeling van dit sacrament: een goddelijke glans geven aan de liefde tussen mensen.

Voor de viering van het (kerkelijk) huwelijk stelt men i.o.v. met de pastoor (per mail of telefonisch) een trouwdatum en locatie (d.w.z. een van onze parochiekerken of de Mariakapel in St. Odiliënberg) vast. Als deze bekend zijn vult men men een voorlopig aanmeldingsformulier in.  Aan het begin van het jaar vindt i.s.m. de parochieclusters van Roermond een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding plaats. De coördinatie van de huwelijken vindt plaats door het clustersecretariaat.

Na aanmelding ontvangt men een uitnodiging voor een drietal huwelijksvoorbereidingsavonden. Daarna volgt er nog een persoonlijk gesprek met de priester (of diaken) die in de huwelijksviering voorgaat, dit ter nadere kennismaking en om persoonlijke voorkeuren af te stemmen. Het is mogelijk om een eigen tekstboekje te maken voor de viering. Bij persoonlijke voorkeuren kan men echter ook denken aan de (bloem-)versiering van de kerk en aan (muzikale) opluistering van de viering .